Naša starostlivosť

Stredobodom našej starostlivosti sú naši pacienti. Všetka naša starostlivosť je inšpirovaná láskou a záväzkom podporovať pacientov v ich preferovanom prostredí, či už liečebni, hospici alebo doma.

Starostlivosť

Liečebňa sv. Filomény

V liečebni sv. Filomény poskytujeme sociálnu starostlivosť pre všetkých pacientov, ktorí sú na ňu odkázaní. Ide o celoročné pobytové zariadenie s kombináciou špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.

Hospic sv. Filomény

Od 1. januára 2023 ponúkame pre Vás a Vašich blízkych starostlivosť v novo otvorenom hospici sv. Filomény.

Mobilný hospic

Naším špecializovaným tímom zabezpečujeme integrálnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním, ktorí túžia stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí