Hospic sv. Filomény

Od 1. januára 2023 ponúkame pre Vás a Vašich blízkych starostlivosť v novo otvorenom hospici sv. Filomény.

Mobilný hospic

Naším špecializovaným tímom zabezpečujeme integrálnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním, ktorí túžia stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí

Zariadenie sociálnych služieb

V liečebni sv. Filomény poskytujeme sociálnu starostlivosť pre všetkých pacientov, ktorí sú na ňu odkázaní. Ide o celoročné pobytové zariadenie s kombináciou špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.

Inzerát lekár
Inzerát
Inzerát
Inzerát
Inzerát
Hospic
Hospic
Hospic
Hospic- ústavné zdravotnícke zariadenie

Ak rodinná alebo sociálna situácia nedovoľuje starostlivosť o pacienta v domácom prostredí, ponúkame Vám od januára 2023 starostlivosť v našom ústavom zdravotníckom zariadení (lôžkový hospic). K dispozícii máme 19 hospicových lôžok v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie pacientom a ich blízkym (možnosť prístelkov). Návštevy v hospici sú časovo neobmedzené, rešpektujú však liečebný poriadok. Zdravotná starostlivosť je v pobytovom zariadení hradená zo zdravotného poistenia, za doplnkové služby (strava, energie, upratovanie, pranie, žehlenie) si pacient platí primeraný denný príspevok za vzniknuté náklady.

Hospic
Mobilný hospic
Mobilný hospic

Špecializovaným tímom zabezpečujeme integrálnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním, ktorí túžia stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí.
V mobilnom hospici ponúkame zmierňovanie utrpenia – liečebné postupy vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. Nejde o násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou,
individuálny prístup k pacientovi, rešpektovanie jeho priania, starostlivosť o fyzické, sociálne, psychické, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta,
sprevádzanie pacienta a jeho rodiny – snažíme sa zabezpečiť, aby v posledných chvíľach pacient nezostal sám, necítil sa opustený.

Mobilný hospic
Sociálne služby
Zariadenie sociálnych služieb

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej pomoci je poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. Ide o celoročné pobytové zariadenie s kombináciou špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje komplexná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia (Parkinsonský syndróm, Alzheimerova choroba a iné typy demencie) a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti IV.,V., VI.).

Sociálne služby
Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo
previous arrow
next arrow
Shadow
"Základnou povinnosťou medicíny je liečiť a vyliečiť a ak to nejde, zmierňovať utrpenie. Sanare infirmos, sedare dolorem."

Najnovšie dianie v Liečebni sv. Filomény

Slávnostné otvorenie Liečebne sv. Filomény vo Vranove nad Topľou. Ďakovnú svätú omšu celebroval doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., teológ a cirkevný historik.

Letné dni v Liečebni sv. Filomény sú tak rôznorodé. Každý si tu nájde to, čo mu je najbližšie. Individuálny prístup, ústretovosť a láskavosť tu nesmie chýbať.

Tento rok si pripomíname 65.výročie kňazstva O. LEANDRA. Jubilantovi prajeme veľa zdravia a ďakujeme mu za dlhoročnú kňazskú službu. Vyprosujeme mu do ďalších rokov hojnosť Božieho požehnania.

Niet pôvabnejšej veci na svete, ako je dievča v rozkvete! To živé jaro, ktoré preniká jak elektrické vlny…

Napísali o nás

Antónia Raškovská
Antónia Raškovská
2023-07-09
Úžasné miesto pre ťažko chorých ľudí našej spolocnosti, ktorým bola stanovená už iba paliatívna liečba, skvelý a pokorný človek s dobrým srdcom primár MUDr. Jakubek, no v neposlednom rade obetavé, milé a láskavé sestričky. Skláňam sa pred Vašou profesionálnou prácou. Kiežby bolo na Slovensku viac takýchto zariadení s tak úžasným vedenim ako aj personálom.
Kristína Sotáková
Kristína Sotáková
2023-06-04
Je to super hospic. Kto chce umrieť ako katolík, odporúčam.
Peter Lojan
Peter Lojan
2023-05-20
Myslím, že také niečo vo Vranove chýbalo. Starších ľudí je veľa, mladých malo. Ďakujem všetkým, ktorým sa podaril tento projekt realizovať a ktorí sa tejto dôležitej spoločenskej činnosti venujú.

Celkový počet pacientov

0

Aktuálny počet pacientov

0

Počet ľudí, ktorým sme pomohli

0