JEDNOU Z MOŽNOSTÍ AKO NÁS PODPORIŤ JE

Prispieť vecným darom

Sme nezisková organizácia a všetky vecné dary využívame na dobudovanie a chod Liečebne sv. Filomény, aby sme naplnili jej poslanie. Každou zmysluplnou pomocou odmeníte aj seba dobrým pocitom z pomoci.

Ďakujeme za každý vecný dar

Čo potrebujeme?

  • všetky spotrebné materiály pre chod našej liečebne (rukavice, ochranné pomôcky, atď.)
  • vybavenie izieb (nábytok, elektroniku, polohovateľné postele, atď.)
  • technické materiály (tlač. papiere, tonery, elektronika, atď.)
  • vlastne všetko, čo by sa nám hodilo pre chod našej liečebne 🙂
Izba

Prijímateľ: HONESTUM, n.o.
Sídlo: Domašská 670, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO: 52312771
DIČ: 2121458823
Č.účtu: 8330 8330 95 / 8330