Hospic info

Novinky honestum

Ak rodinná alebo sociálna situácia nedovoľuje starostlivosť o pacienta v domácom prostredí, ponúkame Vám od januára 2023 starostlivosť v našom ústavom zdravotníckom zariadení (lôžkový hospic). K dispozícii máme 19 hospicových lôžok v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie pacientom a ich blízkym (možnosť prístelkov). Návštevy v hospici sú časovo neobmedzené, rešpektujú však liečebný poriadok. Zdravotná starostlivosť je v pobytovom zariadení hradená zo zdravotného poistenia, za doplnkové služby (strava, energie, upratovanie, pranie, žehlenie) si pacient platí primeraný denný príspevok za vzniknuté náklady.