Každá pomoc sa ráta

Starostlivosť o pacientov v konečnom štádiu rôznych ochorení si vyžaduje veľa pozornosti a času. Bez Vašej pomoci, finančných a hmotných darov, modlitieb, obety našich dobrovoľníkov, stážistov a iných ľudí, ktorí nám pomáhajú akoukoľvek formou, by sme nedokázali (so skromnými platbami od poisťovní) fungovať.

Finančný dar
Finančné dary

Sme nezisková organizácia a všetky dary využívame na dobudovanie a chod Liečebne sv. Filomény, aby sme naplnili jej poslanie.

Dobrovoľník

Dobrovoľník v hospici je súčasťou hospicového tímu, ktorý sa snaží, aby každý zomierajúci trpel čo najmenej, aby v ťažkých chvíľach nebol sám.

Vecný dar
Vecné dary

Prijmeme akýkoľvek vecný dar, ktorý pomôže našim pacientom.

2% Dane
Darujte 2% dane

Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžte nám takto s naším poslaním.