Našou úlohou je

poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb všetkým ľudom, ktorí to potrebujú, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Pomoc ľudom

"Bez ľudí sa HOSPIC robiť nedá. ... a nie bez akýchkoľvek ľudí ... tí ĽUDIA naozaj musia mať SRDCE."
MUDr. Marie Svatošová - zakladateľka prvého hospicu v Čechách

Náš tím pozostáva z rôznych profesií, ale len spolu môžeme vytvoriť to najlepšie prostredie pre našich pacientoch.

Man

MUDr. Patrik Jakubek

Primár a zakladateľ
"Moto"

Woman

MUDr. Miroslava Jakubeková

Lekárka
"Moto"

Woman
Woman

Bc. Klaudia Kukľová

Fyzioterapeut
"Motto"

Woman

Mgr. Júlia Madarasová

Psychológ
"Motto"

Man

Matúš Sabol

Fyzioterapeut
"Motto"

Woman

Mgr. Marianna Hudáková

Vrchná sestra hospicu - Honestum
"Motto"

Woman

Mgr. Katarína Pavlová

Vrchná sestra liečebne - Spirit
"Motto"

Woman

Melánia Sakáčová

Koordinátor pre VT a MI
"Motto"

Woman

Lucia Ivanová

Koordinátor pre HE a SV
"Motto"

Woman

Meno a priezvisko

Ošetrujúca sestra
"Motto"

Woman

Meno a priezvisko

Ošetrujúca sestra
"Motto"

Woman

Meno a priezvisko

Sociálna pracovníčka
"Motto"

Woman

Meno a priezvisko

Sociálna pracovníčka
"Motto"