Liečebňa sv. Filomény

Sociálne služby

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej pomoci je poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. Ide o celoročné pobytové zariadenie s kombináciou špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje komplexná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia (Parkinsonský syndróm, Alzheimerova choroba a iné typy demencie) a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti IV.,V., VI.).

Zariadenie sídli v okrajovej mestskej časti Rodinná oblasť Vranov n/T. v budove bývalého doliečovacieho a rehabilitačného oddelenia miestnej nemocnice. V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka, pošta, obchod, športové centrum MGB, kostol a iné. Súčasťou zariadenia je pripravovaný rozsiahly areál oddychového parku s plochou 60x40m, interiérová kaplnka s pravidelnými bohoslužbami a každodenná lekárska starostlivosť.

Kapacita zariadenia : špecializované zariadenie 12 miest, zariadenie pre seniorov 24 miest.

Vybavenie izieb: jednolôžkové a dvojlôžkové, štandardnou súčasťou sú sociálne zariadenie, kúpeľňa, wifi pripojenie, TV prijímač a signalizačné zariadenie.