JEDNOU Z MOŽNOSTÍ AKO NÁS PODPORIŤ JE

Prispieť finančným darom

Sme nezisková organizácia a všetky dary využívame na dobudovanie a chod Liečebne sv. Filomény, aby sme naplnili jej poslanie. Každou zmysluplnou pomocou odmeníte aj seba dobrým pocitom z pomoci.

Ďakujeme za každú finančnú pomoc

Prijmeme ľubovoľnú čiastku na číslo účtu

SK63 8330 0000 0083 3083 3095

alebo

qr kód

Prijímateľ: HONESTUM, n.o.
Sídlo: Domašská 670, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO: 52312771
DIČ: 2121458823
Č.účtu: 8330 8330 95 / 8330