Otvorenie liečebne sv. Filomény

Dňa 7.9.2023 sa v krásne slnečné ráno začal pre nás jedinečný deň – slávnostné otvorenie Liečebne sv. Filomény vo Vranove nad Topľou. Ďakovnú svätú omšu celebroval doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., teológ a cirkevný historik, ktorý vedie Arcibratstvo sv. Filomény so sídlom v Spišskom Podhradí.

Motívom, k tomuto pre nás významnému stretnutiu, bolo ponúknuť myšlienku o príbehoch našich krehkých pacientov a klientov, presnejšie odkázaných na pomoc druhého človeka. A zároveň myšlienku vcítenia sa do ich prežívania života v období, kedy ich cesta na zemi končí.

Malé výročie, no obrovské víťazstvo vôle, ochoty pomáhať a nádeje.

Ďakovali sme Bohu, našim rodinám, partnerom, priateľom, štedrým darcom, predstaviteľom verejnej a štátnej správy, celej hospicovej rodine (za osobnej účasti zástupcov hospicu v Trenčíne, Nitre, Bratislave, Ľubici, Bardejovskej Novej Vsi, Krakowa a ďalších), rodine poskytovateľov sociálnych služieb, no v neposlednom rade všetkým skvelým ľuďom – našim zamestnancom, za ich srdečnosť pomáhať druhým.

Po odhalení pamätnej tabule s motívom „Dovoľme našej malej veľkej svätici, sv.Filoméne, sprevádzať nás naším životom a staneme sa svedkami veľkých Božích zázrakov“ a prehliadke interiéru liečebne, sme pokračovali odborným programom v priestoroch Mestského domu kultúry Vranov n/T. za účasti odborníkov v paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Svojím pútavým prezentovaním sa nám prihovorili naši pozvaní hostia prim.MUDr. A.Škripeková, PhD., primárka oddelenia paliatívnej medicíny NOÚ Bratislava a hlavná odborníčka MZ SR pre paliatívnu medicínu, MUDr. M.Jasenková, primárka mobilného hospicu Plamienok, Ľ.Šarkőzy, koordinátor fundraisingu a zástupca riaditeľky hospicu Milosrdné sestry v Trenčíne, ThDr. PaedDr. B.Živčák, PhD., riaditeľ hospicu sv. Alžbety v Ľubici, Mgr. M.Kličová, vedúca sestra ZSS Slnečný dom v Humennom, krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v Prešovskom samosprávnom kraji, Ing. Ľ.Slatina, manažérka Centra pomoci, Liga proti rakovine Košice, spolu s našimi zamestnancami prim.MUDr. P.Jakubekom, MUDr. M.Jakubekovou, MUDr. A.Hrubovskou, Mgr.M.Hudákovou a Mgr. K.Pavlovou.

Po 4-hodinovom spoločnom príjemnom stretnutí sme sa mottom „Ponáhľajme sa preto milovať ľudí, pretože rýchlo odchádzajú!“, naplnení energiou, zážitkami a skúsenosťami vzájomne rozlúčili.

Činnosť liečebne

Od 1.januára 2023 sa začala v Liečebni sv. Filomény poskytovať terénna mobilná hospicová starostlivosť (MOHO Filoménka) a dlhodobá pobytová opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová zdravotná starostlivosť zabezpečovaná kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sa od nástupu vždy s láskou a úctou snažia čo najviac zmierňovať neznesiteľnú bolesť a iné nepríjemné fyzické prejavy choroby, rešpektujúc dôstojnosť a priania pacienta.

Prvou riaditeľkou liečebne sa od januára 2023 stala Marianna Dvorjaková, riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb Mgr. Veronika Muľárová. V liečebni je v súčasnosti miesto pre 60 pacientov z celej SR bez rozdielu vierovyznania, veku a národnosti.

Zariadenie má tri úseky: ústavné zdravotnícke zariadenie – hospic, ambulantné zdravotnícke zariadenie – ambulancia paliatívnej medicíny a mobilný hospic a dlhodobé pobytové zariadenie sociálnych služieb, ktoré tvorí zariadenie pre seniorov (ZPS) a špecializované zariadenie.

Kontakt na liečebňu / Sociálne pracovníčky:
+421 911 911 143
+421 911 911 312

Slávnostné otvorenie liečebne